Κατάταξη στο Iaido

Η εξέλιξη των ασκουμένων στο Iaido, αποδεικνύεται μέσα από μία σειρά επιπέδων με διαβάθμιση, kyu – dan και γίνονται εξετάσεις, σύμφωνα με επίσημες διαδικασίες ελέγχου βάσει των κανονισμών της ΕΟΚΙΝ.

Οι απαιτήσεις των εξετάσεων παρουσιάζονται παρακάτω:

Εξετάσεις Iaido

6 KYU - ROKKYU

Η εξέταση γίνεται με bokken. Δεν απαιτείται η ύπαρξη saya

. Θεωρητική Εξέταση

 • Ονομασία και επίδειξη 5 τμημάτων του ξίφους

. Πρακτική Δοκιμασία

 • Επίδειξη των θέσεων KAMAE: JODAN (HIDARI & MIGI) – CHUDAN – GEDAN – HASSO – WAKI
 • Επίδειξη από όρθια στάση: οριζοντίου NUKITSUKE, KIRI OTOSHI σε 3 επίπεδα (κεφάλι, διάφραγμα, κοιλιά)
 • EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TOREI - Ippon me Mae - OWARI NO TOREI - SHOMEN NI REI
5 KYU - GOKYU

Η εξέταση γίνεται με bokken. Δεν απαιτείται η ύπαρξη saya

. Θεωρητική Εξέταση

 • Ονομασία 8 τμημάτων του ξίφους
 • Επίδειξη χαιρετισμού προς το ξίφος σε όρθια στάση
 • Επίδειξη παράδοσης & παραλαβής του ξίφους από άλλον
 • Εξήγηση της ουσίας πίσω από τον χαιρετισμό του ξίφους

. Πρακτική Δοκιμασία

 • Επίδειξη από όρθια στάση: οριζοντίου NUKITSUKE, KIRI OTOSHI σε 3 επίπεδα (κεφάλι, διάφραγμα, κοιλιά), KESA GIRI, ICHI MONJI GIRI, O CHIBURI, YOKO CHIBURI
 • EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Τρία KATA (το Ippon me Mae και άλλα 2 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI
4 KYU - YONKYU

(Η εξέταση μπορεί να γίνει με bokken, αλλά απαιτείται η ύπαρξη saya για bokken)

. Θεωρητική Εξέταση

 • Εξήγηση των όρων Saya Biki, Saya Banare
 • Εξήγηση του όρου JO-HA-KYU

. Πρακτική Δοκιμασία

 • EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI
3 KYU - SANKYU

(Η εξέταση μπορεί να γίνει με bokken, αλλά απαιτείται η ύπαρξη saya για bokken)

. Θεωρητική Εξέταση

 • Εξήγηση του όρου ZANSHIN
 • Εξήγηση του όρου METSUKE
 • Επεξήγηση του kata Ippon me Mae

. Πρακτική Δοκιμασία

 • EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI
2 KYU - NIKYU

(Η εξέταση γίνεται με iaito. Η χρήση του sageo είναι προαιρετική)

. Θεωρητική Εξέταση

 • Ονομασία 10 τμημάτων του iaito και της saya
 • Επίδειξη ελέγχου ασφάλειας του iaito
 • Εξήγηση σωστού TENOUCHI κατά τη διάρκεια ενός κοψίματος
 • Επεξήγηση του όρου KI KEN TAI ICHI
 • Επεξήγηση ενός kata (οποιουδήποτε εκτός του Ippon me Mae)

. Πρακτική Δοκιμασία

 • EMBU: SHOMEN NI REI - HAJIME NO TO REI - Πέντε KATA (το Ippon me Mae και άλλα 4 κατ΄επιλογή) - OWARI NO TO REI - SHOMEN NI REI
1 KYU - IKKYU

Εξετάσεις Iaido για προχωρημένους

1 DAN - SHODAN

 • Επίδειξη σωστής εμφάνισης, ενδυμασία, και τρόπων, reiho
 • Επίδειξη σωστής συμπεριφοράς στην κίνηση του ξίφους και εκτέλεση των σωστών kata
 • Εκτέλεση με ακρίβεια των κινήσεων nukitsuke, kiritsuke, chiburi και noto
 • Σωστό hasuji και datotsu, σημεία κοψιμάτων
 • Έλεγχος σώματος και κίνησης
Ταχύτητα και δύναμη δεν είναι απαραίτητα

2 DAN - NIDAN

 • Επιπρόσθετα των απαιτήσεων του Shodan, εξετάζεται η ύπαρξη της απαραίτητης δύναμης, ταχύτητας και ροής κατά την εκτέλεση των κινήσεων του ξίφους

3 DAN - SANDAN

 • Ικανότητα εκτέλεσης όλων των kata σχεδόν τέλεια από τεχνική άποψη (έλεγχος σώματος και ξίφους, δύναμη, ταχύτητα, ροή, hasuji, σωστά σημεία κοψιμάτων)
 • Επίδειξη του απαραιτήτου ρυθμού - kankyu, (αργά/γρήγορα, ήρεμα/δυναμικά, παύσεις) κατά την εκτέλεση των kata
 • Γνώση όλων των βασικών στοιχείων που αφορούν την θέση των εικονικών αντιπάλων - kasso teki, και την κατάλληλη απόσταση - maai, γνώση που προέρχεται από γραπτές πηγές και την διδασκαλία του δασκάλου του εξεταζόμενου

4 DAN - YONDAN

 • Επίδειξη merihari (αντίληψη της ύπαρξης των εικονικών αντιπάλων, kasso tekki)
 • Iκανότητα επίδειξης της "προέκτασης" του πνεύματος, kokoro, στις κινήσεις του ξίφους κατά την αντιμετώπιση των εικονικών αντιπάλων, kasso tekki
 • Πνευματική ηρεμία, βλέμμα/metsuke, kihaku (αναμφίβολη αποφασιστικότητα για νίκη)
 • Αρμονική ένωση των: Ki (ενέργεια) - Ken (ξίφος) - Tai (σώμα), ki-ken-tai ichi
 • Στρωτή, ρέουσα και ελεγχόμενη κίνηση
 • Αρτιότητα στο πνεύμα, kokoro, και τεχνική, waza

5 DAN - GODAN

 • Επίδειξη merihari (αντίληψη της ύπαρξης των εικονικών αντιπάλων, kasso tekki)
 • Iκανότητα επίδειξης της "προέκτασης" του πνεύματος, kokoro, στις κινήσεις του ξίφους κατά την αντιμετώπιση των εικονικών αντιπάλων, kasso tekki
 • Πνευματική ηρεμία, βλέμμα/metsuke, kihaku (αναμφίβολη αποφασιστικότητα για νίκη)
 • Αρμονική ένωση των: Ki (ενέργεια) - Ken (ξίφος) - Tai (σώμα), ki-ken-tai ichi
 • Στρωτή, ρέουσα και ελεγχόμενη κίνηση
 • Αρτιότητα στο πνεύμα, kokoro, και τεχνική, waza

6 DAN - ROKUDAN

 • Εξετάζεται το πως ο εξεταζόμενος μάχεται εναντίον των εικονικών αντιπάλων (kasso tekki). Πλήρη γνώση των σχετικών πηγών
 • Εξετάζεται αν όλες οι φυσικές κινήσεις (από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα ακροδάχτυλα των ποδιών) έχουν "ζωή"
 • Η τεχνική δεν πρέπει να είναι θεατρική αλλά εκτελείται κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες – είναι ζωντανή και παρούσα
 • Ύπαρξη "αέρα" μεγαλοπρέπειας και αξιοπρέπειας